Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - седмична грижа


Адрес: ж.к. "Сердика", ул. „Гюешево” (на ъгъла с ул. "Хайдут Велко")
Директор: Йотка Тодорова
Тел: 02 920 02 07; 02 920 19 91

Капацитет: 8 места

Целеви групи: Лица с ментални увреждания над 18 години.

Предлагани дейности:

  •  Социални дейности;
  •  Седмична грижа от понеделник до петък.

Услугата се администрира от Сдружение "Информация и консултации".

09.11.2016