Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Света Марина” (с приоритет ментални увреждания)


Адрес: ж.к. „Сердика”, ул. „Гюешево” (на ъгъла с ул. "Хайдут Велко")
Директор: Йотка Тодорова
Телефони: 02 920 02 07, 02 920 19 91

Капацитет: 60 места

Целеви групи: Лица с ментални увреждания над 18 години.

Предлагани дейности:

  •  Трудотерапия;
  •  Рехабилитация;
  •  Арт- и музикотерапия.

Услугата се администрира от Сдружение "Информация и консултации".

09.11.2016