ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър

Адрес: бул. „Ал.Стамболийски” № 168 А партер
Директор: Ани Андонова
Тел: 02 920 24 93
Капацитет: 60 места

Център за социална рехабилитация и интеграция

Адрес: ул. „Г.С.Раковски” №112
Директор: Ралица Йоргова
Тел.: 02/981-78-55

Център за социална рехабилитация и интеграция "Благовещение"

Адрес: ж.к. "Гоце Делчев" ул. "Киро Тулешков" № 16
Директор: Вяра Границка
Тел.: 02 944 18 58; 02 958 14 82

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца

Адрес: ж.к. "Захарна фабрика" бл. 48А
Директор: Владислава Доцанова
Телефон: 02 992 40 95
GSM: 0877 730 797