Център за социална рехабилитация и интеграция


Адрес: бул. „Ген. Данаил Николаев” № 36
Директор: Симона Караиванова
Тел.: 0897 053 113; 

Теодора Арменкова, социален работник – 0895 733 060 

Капацитет: 30 места

Услугата се администрира от Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания".

03.02.2019