Център за социална рехабилитация и интеграция "Свети Лазар"


Адрес: гр. София, ж.к. "Х. Димитър", ул. "Баба Вида" № 1

Директор: Снежина Любомирова-Занева

Телефон: 0885 339 531; 02 426 43 61.

10.11.2016