Център за социална рехабилитация и интеграция


Адрес: ул. „Г. С. Раковски” № 112

Директор: Ралица Йоргова

Телефон: 02 981 78 55

Услугата се администрира от Сдружение "Център за психологически изследвания".

10.11.2016