Съвет по безопасност на движението на децата в София – конкурсна процедура за набиране на проектни предложения

Конкурсна процедура за набиране на проектни предложения по  приоритетни области и теми

1. Обява за кандидатстване
2. Насоки за кандидатстване 2017
3. Формуляр за кандидатстване
4. Приложение –  Заявление – образец
5. Процедура

28.03.2017