Приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Публикувано на 19.06.2017 г.

Вносител: арх. Здравко Здравков - гл. архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

Предложение - СОА16-ВК66-8495-12/04.07.2017 г.

Предложение - СОА17-НЦ62-833/30.06.2017 г.

Доклад - СОА16-ВК66-8495-13-05.07.2017 г.

Доклад - СОА16-ВК66-8495-14-05.07.2017 г.

Предложение - СОА16-ВК66-8495-16-11.07.2017 г.

 

Доклад относно Приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
 

Обобщена справка за постъпилите предложения

 

19.06.2017