Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и
в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община,
приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г.
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в
подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община,
приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Обществени консултации по Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г.;

По електронен път:

 • На ел. поща: obrazovanie_so@abv.bg
 • На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Обществени консултации по Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г.

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 05.06.2018 г. до 05.07.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

 • Боряна Тасева – гл. експерт в дирекция „Образование“
 • Тел.: 02/943-31-83
 • Ел. поща: obrazovanie_so@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА ОТ:

 1. Дениса Пенева (публикувано на 11.06.2018 г.)
 2. Даниела Танева (публикувано на 11.06.2018 г.)
 3. А. Иванова (публикувано на 11.06.2018 г.)
 4. Ива Йосифова (публикувано на 19.06.2018 г.)
 5. Марина Тодорова (публикувано на 19.06.2018 г.)
 6. Цветелина Енгьовска (публикувано на 21.06.2018 г.)
 7. Красимира Пеева (публикувано на 21.06.2018 г.)
 8. Диляна Загорова (публикувано на 27.06.2018 г.)
 9. Таня Маринова (публикувано на 27.06.2018 г.)
 10. Мария Кирилова (публикувано на 27.06.2018 г.)
 11. Марияна Петрова (публикувано на 27.06.2018 г.)
 12. Дарена Димова (публикувано на 02.07.2018 г.)
 13. Деян Тодоров (публикувано на 03.07.2018 г.)
 14. Лилия Трифонова (публикувано на 03.07.2018 г.)
 15. Петър Такев (публикувано на 03.07.2018 г.)
 16. Гергана Манова (публикувано на 03.07.2018 г.)
 17. Калина Тодорова (публикувано на 04.07.2018 г.)
 18. Диляна Младенова-Давидова (публикувано на 04.07.2018 г.) 
 19. Илка Вилсонова (публикувано на 05.07.2018 г.)
 20. Марина Беленозова (публикувано на 05.07.2018 г.)
 21. Георги Петров (публикувано на 05.07.2018 г.)
 22. Ралица Таушанова (публикувано на 06.07.2018 г.)
 23. Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система (публикувано на 06.07.2018 г.)

ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища по публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община