Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Публикувано на: 07.12.2015 г.     

Вносители: Милка Христова, Калоян Паргов, Борис Цветков, Владимир Данев, Ирена Анастасова, Марин Стоянов и Николай Николов - общински съветници в Столичен общински съвет

Доклад и проект за решение

Проект на цени, във връзка с Наредба за организация на движението на територията на Столична община /НОДТСО/

Публикувано на: 25.11.2015 г.

Вносители: Екатерина Йорданова, общински съветник в Столичен общински съвет и Любомир Христов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (приета с Решение № 520 по Протокол № 48 от 26.09.2013, изм. и доп. с Решение № 617 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г.)

Публикувано на: 30.04.2015 г.     

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Eмилия Стамболова, e-mail: estambolova@sofia.bg, тел.: 02/9377-384

Вносители: Иван Такев, Николай Белалов, Орлин Ваташки и Румен Георгиев - общински съветници в Столичен общински съвети

Доклад и проект за решение

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Публикувано на: 30.04.2015 г.

Вносители: Иван Таков, Николай Белалов, Орлин Ваташки и Румен Георгиев – общински съветници

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Eмилия Стамболова
e-mail:estambolova@sofia.bg, телефон: 02/9377-384

Доклад и проект на нормативен акт

Проект на Наредба за паркирането на територията на Столична община

Публикувано на: 21.08.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Виолета Захариева, e-mail: v.zaharieva@sofia.bg, тел.: 02/9377338

Вносители: Радослав Тошев, Зафир Зарков, Борислав Борисов и Йордан Господинов - общински съветници, членове на Постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, приета с решение 520 на Столичния общински съвет по протокол 48 от заседанието на 26.09.2013 г.

Публикувано на: 5.11.2013 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Виолета Захариева, e-mail: v.zaharieva@sofia.bg, тел.: 02/9377338

Вносители: Зафир Зарков, общински съветник в Столичен общински съвет и Йордан Господинов, общински съветник в Столичен общински съвет

Доклад и проект за решение

— 6 Елементи на страница
Показване на 7 - 12 от 36 резултата.