Тема: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

Дата на откриване: 23.06.2023

Дата на приключване: 24.07.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: арх. Ивайло Петков – общински съветник и инж. Ангел Джоргов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Георги Стоянов – старши юрисконсулт в дирекция „Секретарит на СОС“


Тема: Проект на „Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2021 – 2028 г.“

Дата на откриване: 21.06.2023

Дата на приключване: 20.07.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева, заместник-кмет на Столичната община

Лице за контакти: Теменужка Стоянова, Андриана Лазарова, Светла Балабанова – дирекция „Планиране и управление на дейностите по отпадъци“


Тема: Стратегия за управление на дълга на Столична община 2024 – 2028

Дата на откриване: 05.06.2023

Дата на приключване: 04.07.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Мая Василева – главен експерт в дирекция „Финанси“


Тема: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

Дата на откриване: 01.06.2023 г.

Дата на приключване: 03.07.2023 г.

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев, Прошко Прошков, Димитър Вучев, Зафир Зарков, Карлос Контрера, Радослав Влахов, Симеон Колев – общински съветници

Лице за контакти: Георги Божинов – старши юрисконсулт в направление „Финанси и здравеопазване“


Тема: Стратегия за развитие на културата „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“ 2023 – 2033 г.

Дата на откриване: 23.05.2023

Дата на приключване: 23.06.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие

Лице за контакти: Дончо Христев – старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“