Тема: Приемане на План за действие на Столична община в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2023 – 2024 г.)

Дата на откриване: 03.04.2023

Дата на приключване: 03.05.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Лице за контакти: Яна Селиктар – главен експерт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“


Тема: Общинска програма за закрила на детето за 2023 година

Дата на откриване: 15.03.2023

Дата на приключване: 14.04.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Албена Атанасова – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Яна Селиктар – главен експерт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“


Тема: Програма „София – град на младите и активните“

Дата на откриване: 13.03.2023

Дата на приключване: 27.03.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности"

Лице за контакти: Мария Гончева – началник-отдел „Младежки дейности“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 25.02.2023

Дата на приключване: 27.03.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Симеон Ставрев – общински съветник

Лице за контакти: Николай Игнатов – сътрудник на общинските съветници от „Демократична България“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 10.02.2023

Дата на приключване: 13.03.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Карлос Контрера, Владимир Митов, Михаил Петров – общински съветници

Лице за контакти: Марияна Грънчарова, ел. поща: patrioti.za.sofiya@gmail.com