Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА24-ВК66-3212/11.04.2024 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на писмени консултации с предмет:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,
предоставяни от Столична община

Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

  • на хартиен носител:
    гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис,
    на вниманието на: Георги Георгиев, Мирослав Боршош – общински съветници в Столичен общински съвет

Форма на обществената консултация: писмени консултации.

Период на консултацията:

  • 14 (четиринадесет) дни – от 17.04.2024 г. до 02.05.2024 г.

Съдържание на документацията:

Координати за връзка:

Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.