ИЗГРАДЕНИ И/ИЛИ РЕМОНТИРАНИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПРЕЗ 2016 Г.


През 2016 г. в обектите, стопанисвани от Дирекция „Зелена система“, се изградиха и възстановиха детски площадки на следните места:

  • "Борисовата градина" – Детска площадка със слончето
  • Парк „Възраждане“ – изградена нова детска площадка
  • Възстановяване на детска площадка в парк кв. „Илиенци“ – ударопоглъщаща настилка и детски съоръжения
  • Ремонт на настилка (саморазливна ударопоглъщаща) на детска площадка в парк „Лебеда“
  • Възстановяване  на детска площадка и настилки в парк „Берлинска стена“ – кв. “Гео Милев“
  • Възстановяване на детска площадка в градина „Книжовник“, бул.“Цар Борис ІІІ“
  • Ремонти и възстановяване на детска площадка в парк „Света Троица“ – настилки и съоръжения
  • Възстановяване на детска площадка в парк „Надежда“.