ИЗГРАДЕНИ И/ИЛИ РЕМОНТИРАНИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПРЕЗ 2017 Г.

През  2017 г. са обновени над 70 бр. детски площадки в паркове, градини и междублокови пространства на територията на Столична община.

 

ОБЕКТИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“

                                           

 

ОБЕКТИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ