Промяна на наименованието на 35 Средно училище „Добри Войников” в 35 Средно езиково училище „Добри Войников”

06.10.2017

Промяна на наименованието на 138 Средно училище „Проф. Васил Златарски” в 138 Средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски”

06.10.2017

Решение № 656 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г. на СОС за именуване на безименни улици в с. Панчарево и с. Герман и Комплекс от затворен тип в с. Панчарево – Район „Панчарево”

06.10.2017

Решение № 643 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г. на СОС за именуване на моста над река Владайска при пресичане на ул. „Г. С. Раковски” с бул. „Сливница” с името „Раковски мост”

03.10.2017

Решение № 602 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г. на СОС за именуване на безименна улица на територията на район "Лозенец"

26.09.2017

Решение № 603 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г. на СОС за именуване на безименни улици от пътната мрежа на територията на район "Кремиковци"

26.09.2017

Кампанията „Моето здраве“ на пазар „Ситняково”

09.08.2017

Съобщение за разделно събиране на текстилни изделия вече и на пазари „Ситняково”, „Слатина” и „Римска Стена”, благодарение на „Пазари Изток” ЕАД и „Български Червен Кръст”

27.07.2017

Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища на територията на район "Люлин"

27.07.2017

Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища на територията на район "Връбница" СО

27.07.2017