Промяна на наименованието на 35 Средно училище „Добри Войников” в 35 Средно езиково училище „Добри Войников”

Решение № 619 от 28.09.2017 година 

СОС промени наименованието на 35 Средно училище „Добри Войников” в 35 Средно езиково училище „Добри Войников”.

06.10.2017