Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища
07.11.2017