Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища на територията на район "Връбница"
07.11.2017