Проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община

Публикувано на 30.04.2015 г.

Вносител: Лорита Радева - председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори и член на Постоянната комисия по устройство на територията към Столичен общински съвет и Альоша Даков - заместник-председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори и член на постоянната комисия за децата, младежта , спорта и туризма и Мария Бояджийска - зам.-кмет Направление "Зелена система, екология и земеопазване"
 
Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община

Публикувано на: 30.04.2015 г.

Вносители: Лорита Радева - председател на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори, Альоша Даков - заместник-председател на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори, Мария Бояджийска -заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект на решение, Проект на Наредбата

Проект за изменение на Правилника за организацията на дейността на общинското предприятие „Екоравновесие”

Публикувано на: 04.07.2014 г.

Вносител: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение 

Проект за изменение на Наредба за общинската собственост в глава пета – Управление и разпореждане с общински гори и земеделски земи, Раздел II – Управление на горите и земите от Общинския горски фонд

Публикувано на 07.11.2012 г.

Вносител: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столична община

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Теодоси Димитров, e-mail: theodossi.b.d@abv.bg

Доклад и проект за решение

Проект за изменение на Наредбата за общинската собственост в Глава V "Управление и разпореждане с общински гори и земеделски гори", Раздел II "Управление на горите и земите от Общинския горски фонд"

Публикувано на: 26.10.2012 г.

Вносител: Мария Бояджийска - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП "Паркове и градски градини"

Публикувано на: 12.07.2012 г.

Вносители: Мария Бояджийска и Дончо Барбалов, заместник-кметове на Столична община

Доклад, Проект за решение

— 6 Елементи на страница
Показване на 7 - 12 от 14 резултата.