Title Publish Date
Проект на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки 10.06.2015
Проект за Изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община (Решение № 155 по Протокол № 102 от 08.03.2007) 11.05.2015
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци 11.05.2015
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (приета с Решение № 520 по Протокол № 48 от 26.09.2013, изм. и доп. с Решение № 617 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г.) 30.04.2015
Проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община 30.04.2015
Проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на СО 30.04.2015
Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община 30.04.2015
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г. 13.03.2015
Проект на Наредба за допълнение и изменяне на Наредбата за определяне на местните данъци, приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Столичен общински съвет 16.02.2015
Проект за изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси зa организиране на ученическо столово хранене” от Наредба за условнията и реда зa провеждане на търгове н конкурси 09.01.2015