Title Publish Date
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на СО 07.05.2012
Преработен проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя - частна собственост на СО, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване на съответната етажна собственост 30.03.2012
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинска собственост 16.03.2012
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и Наредбата за общинските лечебни заведения 14.03.2012
Проект за промени в Правилата за работата на Столична програма Култура и Актуализирана таблица за оценка 29.02.2012
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО 07.02.2012
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на СО 07.02.2012
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на СО 02.02.2012
Проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя - частна собственост на СО, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост 04.01.2012
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци 08.12.2011