ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

 

Център за социална рехабилитация и интеграция "Свети Лазар"

Адрес: гр. София, ж.к. "Младост 1", бивше ОДЗ № 29 (зад бл. № 47)
Директор: Снежина Любомирова-Занева
Тел.: 0885 339 531

Център за социална рехабилитация и интеграция "Таралежи“

Център за социална рехабилитация и интеграция „Таралежи“
Адрес:
ж.к. "Бъкстон", бул. "Цар Борис III" № 128
Директор: Блага Банова
Тел.: 02 481 1066

Услугата се администрира от Сдружение "Дете и пространство".


Център за социална рехабилитация и интеграция "Аутизъм днес"

Адрес: кв. "Горубляне", ул. "Витоша" № 2
Директор: Мина Ламбовски
Тел.: 0887 366 067

Услугата се администрира от Сдружение "Аутизъм днес".


Център за социална рехабилитация и интеграция „Подкрепа“

Адрес: ж.к. „Слатина”, ул. „Слатинска” № 26 – 28
Директор: Светослав Лозанов
Тел.: 02 971 44 34, 02 971 44 35
Факс: 02 971 44 38

Капацитет: 150 места

Целеви групи: Центърът предоставя медицински и социални услуги на деца и лица с определена степен на трайно намалена работоспособност.

Предлагани дейности:

 • Медицинска рехабилитация – физиотерапия и кинезитерапия. Работи се със следните групи заболявания:
  • Заболявания на нервната система – инсулти, ДЦП, мултипленна склероза, черепно-мозъчни травми с последващите им усложнения, радикулоневрити, полиневропатии в следствие диабет и др.
  • Опорно-двигателен апарат – дегенеративни ставни заболявания, фрактури, състояние след ендопротезиране, инфектартрити и др.
 • Социална рехабилитация се предоставя в зависимост от потребностите на децата и лицата с увреждания:
  • индивидуални и групови занимания;
  • трудотерапия;
  • занимания в сензорната зала и залата по психомоторика;
  • организиране на празници, културни мероприятия, екскурзии, спортни занимания;
  • консултации по нормативната уредба, касаещи хората с увреждания;
  • психологическа помощ и подкрепа;
  • логопедична рехабилитация;
  • обучение на хора с увреждания за придобиване на първоначална компютърна грамотност (без издаване на лиценз);
  • посещение на кафе клуба – уютно място за отдих и приятелски срещи и разговори на достъпни цени.

Ред за предоставяне на услугата:
Доставката на социални услуги се осъществява на основание Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Зкона за социално подпомагане (чл. 40 и чл. 40а). Предоставянето на социални услуги на деца до 18 г. се извършва по реда на Закона за закрила на детето и Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.


Център за социална рехабилитация и интеграция (лица с психични разстройства)

Адрес:  ул. „Цар Симеон”  № 13
Директор: Мария Масалджиева
Тел.: 02 987 78 75

Капацитет: 30 места

Услугата се администрира от Фондация  "Глобална инициатива в психиатрията".


Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритетни ползватели лица с увреден слух)

Адрес: ж.к. „Стрелбище“, ул. „Йордан Йовков” № 13
Управител: Мария Атанасова
Телефони за връзка: 0878 377 165, 0884 800 008
Електронна поща: tishina2007@abv.bg

Капацитет: 50 места

Услугата се администрира от Сдружение  "Тишина".

Центърът работи с хора с увреден слух.

Основната му цел е посредством своите дейности да повиши качеството на живот на хората с увреждания и в конкретност на хората с увреден слух чрез обучение, рехабилитиране, надграждане и представяне на творческите и артистични умения на потребителите – деца и младежи. Това на практика означава подкрепа за личностно развитие, работа по превенция и социализация на целевата група, провеждане на дейности за насърчаване на активното и пълноценното им участие в обществения живот. Социалната услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните и творчески умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот в следните направления:

НАПРАВЛЕНИЕ – МУЗИКАЛНО И ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО, което включва работа с музикални инструменти; вокално-певческо изкуство за имплантирани деца и театрално изкуство

НАПРАВЛЕНИЕ – ТАНЦОВА И СПОРТНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, което включва фолклорни танци, модерни и спортни танци и синхронно пеене и ритмика, танцова жестомимика

НАПРАВЛЕНИЕ – ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА, което включва  ръкоделие, изобразително изкуство и приложно изкуство, фотография и компютърна обработка.