Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 4 (четири) броя преместваеми търговски обекти - бул. П. Ю. Тодоров

04.02.2015

Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект - ул. Ген. Кирил Ботев

04.02.2015

Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект - бул. Арсеналски

04.02.2015

Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 2 (два) броя преместваеми търговски обекти - ул. Костенски водопад

04.02.2015

Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 3 (три) броя преместваеми търговски обекти - бул. Акад. Иван Гешов до Центъра по хигиена

04.02.2015

Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект - ул. Нишава, ул. Костенски водопад

04.02.2015

Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект - ул. Янко Забунов

04.02.2015

Район Банкя обявявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 10 (десет) години на помещение в едноетажна сграда с площ 30 кв. м

30.01.2015

Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот, представляващи терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект, с покрита площ от 18 кв.м.

30.01.2015

Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 2 (два) броя преместваеми търговски обекти, находящи се в район Триадица, бул. Прага

30.01.2015