Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

Дата на откриване: 16.06.2022

Дата на приключване: 16.07.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Лице за контакти: Христо Ганков – началник-отдел „Категоризация и контрол“ в ОП „Туризъм“; Катерина Сотирова – старши юрисконсулт в дирекция „Общински приходи“, направление „Финанси и здравеопазване“


Тема: Общинска програма за закрила на детето за 2022 година

Дата на откриване: 15.06.2022

Дата на приключване: 15.07.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Албена Атанасова – заместник-кмет на Столичната община

Лице за контакти: Яна Селиктар – главен експерт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“


Тема: Нова Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 09.06.2022

Дата на приключване: 09.07.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“

Лице за контакти: Боряна Тасева – главен експерт и Даниела Угренова – старши експерт в дирекция „Образование“


Тема: Предложение за поставяне на паметник на Нелсън Мандела

Дата на откриване: 27.05.2022

Дата на приключване: 25.06.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – общински съветник и председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Лице за контакти: Дончо Христев – старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 20.05.2022

Дата на приключване: 21.06.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев – председател на Столичния общински съвет, арх. Ивайло Петков – общински съветник, Ботьо Ботев – общински съветник, Стефан Марков – общински съветник, Николай Стойнев – общински съветник, Борис Петров – общински съветник, Карлос Контрера – общински съветник, арх. Здравеко Здравков – главен архитект на Столична община

Лице за контакти: Боряна Гошева