Общинска програма за закрила на детето за 2022 година


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 година, по внесен доклад до Столичен общински съвет с рег. № СОА22-ВК66-5548/30.05.2022 г. и Проект на Решение на Столичен общински съвет.


1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община.
 • Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 година  

По електронен път:

 • Контактен център на Столична община ( https://call.sofia.bg )
 • На вниманието на: г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община.
 • Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 година  


2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 15.06.2022 г. до 15.07.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. 1. Доклад с рег. № СОА22-ВК66-5548/30.05.2022 г. на Албена Атанасова – заместник-кмет на Столичната община;
 2. 2. Проект на решение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 година;
 3. 3. Проект на Програма за закрила на детето за 2022 година.

5. Координати за връзка:

 • Яна Селиктар – главен експерт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастнни “
 • тел. 02/80-35-930, e-mail: y.seliktar@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:


Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.