Тема: Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 04.06.2020

Дата на приключване: 03.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева и Димитър Антов - общински съветници, доц. д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Даниела Угренова - главен експерт в дирекция "Образование"


Тема: Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Столична община за период 2020 – 2022

Дата на откриване: 02.06.2020

Дата на приключване: 02.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Лице за контакти: Калина Цолова – младши експерт в отдел „Климат и енергия“


Тема: Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

Дата на откриване: 12.05.2020

Дата на приключване: 11.06.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Силвия Христова, Николай Стойнев, Ботьо Ботев, д-р Георги Георгиев – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева, Иво Димитров – юрисконсулти в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: План за действие за „Зелен град“ на Столична община

Дата на откриване: 27.04.2020

Дата на приключване: 27.05.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова и д-р Дончо Барбалов – заместник-кметове на Столична община, Лорита Радева, Иван Таков, Стефан Марков – общински съветници

Лице за контакти: Елза Коцева


Тема: Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Дата на откриване: 23.04.2020

Дата на приключване: 22.05.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Тома Белев – общински съветник

Лице за контакти: Тома Белев – общински съветник и Ангел Стефанов – кмет на район "Овча купел"