Тема: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж”

Дата на откриване: 14.05.2021

Дата на приключване: 14.06.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Албена Атанасова, заместник-кмет направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“

Лице за контакти: Тоня Гюрова – юрисконсулт в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община

Дата на откриване: 11.05.2021

Дата на приключване: 10.06.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Веселин Калановски и Михаил Паргов – общински съветници

Лице за контакти: Николай Игнатов – сътрудник към общинските съветници от "Демократична България"


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община

Дата на откриване: 24.03.2021

Дата на приключване: 06.04.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на СО

Лице за контакти: Биляна Балева – старши юрисконсулт в дирекция „Култура“


Тема: Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 16.02.2021

Дата на приключване: 01.03.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов, Генчо Керезов – заместник-кметове на СО

Лице за контакти: Нели Манчева – главен експерт в дирекция „Образование“


Тема: Програма „Навън“ - за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда - площадка „Мавзолей“

Дата на откриване: 10.02.2021

Дата на приключване: 23.02.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на СО

Лице за контакти: Дончо Христев – старши експерт в дирекция „Култура“