Наредба за начините за участие на гражданите в местното самоуправление


СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Проект на Наредба за начините за участие на гражданите в местното самоуправление

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящето уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Наредба за начините за участие на гражданите в местното самоуправление

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис,
 • На вниманието на: Марта Георгиева – общински съветник
 • Относно: Обществена консултация по Доклад с рег. № СОА22-ВК66-3654/12.04.2022 г. относно проект на решение на Столичния общински съвет за приемане на Наредба за начините за участие на гражданите в местното самоуправление

По електронен път:

 • На ел. поща: nikolai.ignatov@abv.bg
 • На вниманието на: Николай Игнатов, сътрудник към общинските съветници от "Демократична България"
 • Относно: Обществена консултация по Доклад с рег. № СОА22-ВК66-3654/12.04.2022 г. относно проект на решение на Столичния общински съвет за приемане на Наредба за начините за участие на гражданите в местното самоуправление

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 20.04.2022 г. до 20.05.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. Доклад с рег. № СОА22-ВК66-3654/12.04.2022 г. относно проект на решение на Столичния общински съвет за приемане на Наредба за начините за участие на гражданите в местното самоуправление;
 2. Проект на решение;
 3. Оценка на въздействието

5. Координати за връзка:

 • Николай Игнатов, сътрудник към общинските съветници от "Демократична България"
 • e-mail: nikolai.ignatov@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.