Поставяне на паметник на Н.В. Цар Борис III в парк „Княз-Борисова градина“ и преместване на барелефа на Н.В. Цар Борис III от парк „Княз-Борисова градина” в парк „Врана“

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация относно поставяне на паметник на Н.В. Цар Борис III в парк „Княз-Борисова градина“ и преместване на барелефа на Н.В. Цар Борис III от парк „Княз-Борисова градина” в парк „Врана“


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото съобщение уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Обществена консултация относно поставяне на паметник на Н.В. Цар Борис III в парк „Княз-Борисова градина” и преместване на барелефа на Н.В. Цар Борис III от парк „Княз-Борисова градина” в парк „Врана“

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, фронтофис – деловодство
  • На вниманието на: г-жа Малина Едрева – Председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие
  • Относно: Обществена консултация относно поставяне на паметник на Н.В. Цар Борис III в парк „Княз - Борисова градина” и преместване на барелефа на Н.В. Цар Борис III от парк „Княз-Борисова градина” в парк „Врана“

По електронен път:

  • На ел. поща: doncho.hristev@sofia.bg
  • Относно: Обществена консултация относно поставяне на паметник на Н.В. Цар Борис III в парк „Княз-Борисова градина” и преместване на барелефа на Н.В. Цар Борис III от парк „Княз-Борисова градина” в парк „Врана“

2. Форма на обществената консултация: 

  • Писмени консултации

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 30.03.2022 г. до 30.04.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Дончо Христев – ст. експерт в дирекция „Секретариат на СОС“
  • ел. поща: doncho.hristev@sofia.bg
  • телефон: 02/ 937 72 45

6. Място на публикуване на отговори:

https://wwwnsultations.sofia.bg/portal-public-co

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.