Заповед № СОА21-РД09-85/15.01.2021 г. за прекратяване правата на ЕТ „Николай Колев-Николай Колев", произтичащи от Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз № 11882 (издадено на 23.02.2016 г.), което Удостоверение му се отнема, и за заличаване на ЕТ „Николай Колев-Николай Колев", ЕИК 131258220 от Регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници

Заповед № СОА21-РД09-82/13.01.2021 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 4299 КК, Шевролет Авео на „Такси Ми София“ ЕООД

Заповед № СОА21-РД09-81/13.01.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 2472 ВМ, Фиат Кубо на „Евролийз такси“ ЕООД, считано от 23.12.2020 г.

Заповед № СОА21-РД09-80/13.01.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 3466 ХА, Дачия Логан на "Радио СВ такси" ООД, считано от 29.12.2020 г.

Заповед № СОА21-РД09-79/13.01.2021 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 2915 ТР, Дачия Сандеро на ЕТ „Такси Експрес-Валентин Спасов“

Заповед № № СОА21-РД09-3/04.01.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 5768 МВ, Фиат Типо на „Евролийз такси“ ЕООД, считано от 22.12.2020 г.

Заповед № СОА21-РД09-2/04.01.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 4810 ХК, Киа Сеед на „Йелоу 333" АД, считано от 01.01.2021 г.

Заповед № СОА21-РД09-1/04.01.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 4944 СР, Фиат Кубо на „Евролийз такси“ ЕООД, считано от 22.12.2020 г.

Заповед № СОА20-РД09-5195/29.12.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 2833 АН, Киа Сеед на „Йелоу 333" АД, считано от 01.01.2021 г.

Заповед № СОА20-РД09-5166/29.12.2020 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 1300 АС, Опел Астра на „ОТ-Сититранс“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-5107/29.12.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 6711 ТХ, Дачия Сандеро на „Радио СВ такси" ООД

Заповед № СОА20-РД09-5106/29.12.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 5972 РК, Дачия Лоджи Авео на „Радио СВ такси" ООД

Заповед № СОА20-РД09-5105/29.12.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 7214 ВА, Фолксваген Кади Лайф на „О'кей супертранс“ АД

Заповед № СОА20-РД09-5103/29.12.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 1996 РМ, Дачия Лоджи на „Едно евро“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-5102/29.12.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 6733 АВ, Фиат Кубо на „Евролийз такси“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-5100/29.12.2020 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 7268 ВС, Шевролет Авео на „ОТ-Сититранс“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-5046/22.12.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 4211 ВТ, Шевролет  Авео на „ОН-Сититранс“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-5045/22.12.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 3729 ТС, Форд Фокус на „Рефлекс плюс“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-5042/22.12.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 1285 АМ, Дачия Сандеро на „Едно евро“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-5041/22.12.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 6720 ТВ, Фолксваген Кадди на „О'кей супертранс“ АД

Заповед № СОА20-РД09-5039/22.12.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 5634 ТТ, Хюндай Соната на „О'кей супертранс“ АД

Заповед № СОА20-РД09-5038/22.12.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА2721АМ, Хюндай Елантра на „О'кей супертранс“ АД

Заповед № СОА20-РД09-5037/22.12.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 4323 АК, Хюндай Елантра на „О'кей супертранс“ АД

Заповед № СОА20-РД09-5035/22.12.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 0508 РХ, Мерцедес Е 200 ЦДИ на „Панда такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-5033/22.12.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 9809 ВВ, Фиат Крома на „Панда такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-5032/22.12.2020 г.  за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 1254 АС, Киа Сиид на „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА20-РД09-5031/22.12.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 5769 ВР, Киа Черато на „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА20-РД09-4657/18.12.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 2078 РМ, Шевролет Авео на „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-4652/18.12.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 5701 НС, Дачия Логан на „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-4649/18.12.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 1850 МР, Фиат Типо на "МП Сълюшън" ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-4648/18.12.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 2768 СС, Хюндай Атос на „За едно евро" ООД

Заповед № СОА20-РД09-4420/15.12.2020 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 7707 ВТ, Рено Клио на „ОТ Сититранс“ ЕООД

 
Регистър на разрешенията за таксиметрови превози
 
ПРЕВОЗВАЧИ С ПОВЕЧЕ ОТ 100 АВТОМОБИЛА
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕВОЗВАЧА ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОРЪЧКА
СТАЦИОНАРЕН МОБИЛЕН
О'КЕЙ СУПЕРТРАНС АД 029732121 18294
РАДИО СВ ТАКСИ ООД 0291263 1263
ЙЕЛОУ 333 АД 0291119 1219
ЗА ЕДНО ЕВРО ООД 0280700 180700
ТАКСИ С ЕКСПРЕС АД 0291280 1280
ОН-СИТИТРАНС ЕООД    
ОТ-СИТИТРАНС ЕООД    
ПАНДА ТАКСИ ООД 029982121 0890982121;
0879982121;
0889962121
ТАКСИ ЕКСПРЕС – ВАЛЕНТИН СПАСОВ ЕТ 0291280 1280
СУПЕР ПЛЮС ООД 0291263 1263
М ТАКСИ 1050 ООД 0291050 1050