ПРОГНОЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВАТА НА ФПЧ10 ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ДВА ДНИ
 

Прогноза за нивата на фини прахови частици за 24.05.2018 г. (четвъртък) и 25.05.2018 г. (петък).

Прогнозните данни за нива на ФПЧ10 се изчисляват от система, разработена от екип на БАН, по поръчка на Столична община и представят прогноза за средноденонощните стойности.