ПРОГНОЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВАТА НА ФПЧ10 ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ДВА ДНИ

 

Прогноза за нивата на фини прахови частици за 26.02.2018 г. (понеделник) и 27.02.2018 г. (вторник).

Прогнозните данни за нивата на ФПЧ10 се изчисляват от система, разработена от екип на БАН, по поръчка на Столична община и представят прогноза за средноденонощните стойности.