Открий София

Храм-паметник "Св. Александър Невски"
Иницативата за построяването на храма е от 1879 г., строителството започва през 1904 г. ...

Църква СВЕТА СОФИЯ
Храмът "Света София" е трикорабна, ранновизантийска, кръстокуполна базилика ...

Народен театър ИВАН ВАЗОВ
Сградата на Народния театър в София е завършена през 1907 година. Построена е върху мястото, заемано през 80-те години на 19-те век от дъсчената постройка на театър "Основа" ...

Статуя на София
Поставена е на едно от най-знаковите места в столицата през 2000 година ...

Паметник на ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ
Паметникът е открит през 1907 г. ...

Сграда на ВОЕННИЯ КЛУБ
Строежът на клуба е започнал през 1895 г. ...