Назад

Район Изгрев обявява конкурс за отдаване под наем на помещение - за организиране на ученическо хранене в 105 СОУ

Pайон „Изгрев”

СО - район „Изгрев“, ул. „Атанас Далчев“ 12, обявява конкурс за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост за организиране на ученическо хранене:
   

Ученически бюфет в 105 СОУ, находящо се на ул. „Св. Пимен Зографски“ №7, с площ от 30.03 кв.м.
   
- наемна цена в размер на 20.29 лв без вкл. ДДС
   
Конкурсът ще се проведе на 10.01.2013 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район „Изгрев“, стая №27.
   
Конкурсните документи се закупуват и подават от 11.12.2012г. до 16:00 часа на 09.01.2013г. срещу сумата от 30 лв. /без ДДС/, от ст.5, ет.1.
   
Депозитът за участие е в размер на 300 лв.
   
За справки тел: 970-10-59, 970-10-63