Заглавие Дата на публикуване
Район Нови Искър удължава срока за закупуване на конкурсни документации за подаване на оферти на обекти - ученически бюфети 28.12.2012
Район Сердика удължава с 15 дни срока на конкурс с предмет - организиране на ученическо столово хранене в 29 СОУ 28.12.2012
Район Панчарево продължава с 15 дни срока на конкурс за отдаване под наем за тепавица/валявица, с. Железница 28.12.2012
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на 2 бр. помещения за стоматологични кабинети 21.12.2012
Район Овча купел обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещения в сградата на района с предназначениe - ксероксни услуги и кафе - автомат (вендинг) 21.12.2012
Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост 20.12.2012
Район Сердика обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на терени и помещения на територията на района 17.12.2012
Район Банкя обявява конкурс за отдаване под наем на помещения на територията на района 14.12.2012
Район Изгрев обявява конкурс за отдаване под наем на помещение - за организиране на ученическо хранене в 105 СОУ 14.12.2012
Район Кремиковци обявява търг за отдаване под наем на земеделска земя - частна общинска собственост, находящ се на територията на района 14.12.2012