Назад

Стипендии съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

 

 

ИНФОРМАЦИЯ за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Заседаниe на Експертна комисия в областта на спорта от 03.10.2019 г.


ИНФОРМАЦИЯ за одобрени и неодобрени ученици за отпускане на стипендия по реда на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на образованието и науката от 09.10.2019 г.


ИНФОРМАЦИЯ за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Заседаниe на Експертна комисия в областта на спорта от 03.07.2019 г.


ИНФОРМАЦИЯ за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Заседаниe на Експертна комисия в областта на спорта от 02 юли 2019 г.


Информация за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Заседание на Експертна комисия от 07.01.2019 г.


ЗА 2019 ГОДИНА:

1.Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (изм.и доп.ДВ, бр.36 от 03.05.2019 г.)

2. Постановление на МС № 97 от 25 април 2019 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 година

3. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 година

4. Приложение № 2 – Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби

5. Информация, предоставена от Българските спортни федерации, за финалите на Държавните първенства от Държавния спортен календар за 2019 г.  и Индивидуалните награди, които се присъждат в колективните спортове, валидни при предоставяне на закрила на деца с изявени дарби в областта на спорта по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2019 г.

6. Допълнителна информация за финалите на Държавните първенства през 2019 г. 

 


ЗА 2018 ГОДИНА:

 


Приключили програми и проекти

Заглавие Дата на публикуване
Отчет на Програмата за физическото възпитание и спорта 06.02.2019
Програма за развитие на детско-юношеския спорт 2018 г. 02.02.2019
Програма за ремонт на спортна инфраструктура - 2018 г. 17.01.2019
Научно-практическа конференция: "Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции" 26.07.2018
„Искам да бъда добър, искам да бъда полезен, искам да бъда личност!“ 23.04.2018
Номинации на ученици от 1. до 12. клас, завоювали призови места в спорта през 2017 година 13.02.2018
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2017 г. 25.01.2018
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2018 г. 25.01.2018
Програма за опазване на живота и здравето на децата като участници в пътното движение 27.04.2017
Съвет по безопасност на движението на децата в София – конкурсна процедура за набиране на проектни предложения 28.03.2017