Назад

Програма за съфинансиране на спортни и младежки дейности, международни форуми и събития под патронажа на кмета на Столичната община

Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столичната община
 

1. Утвърдени правила от Постоянната комисия за децата, младежта и спорта при Столичен общински съвет съгласно Докладна записка № СОА18-ВК66-1128/13.02.2018 г. 

2. Вътрешни правила на Програмата 

3. Формуляр за включване в Програмата

4. Формуляр за съдържателен и финансов отчет

5. Формуляр за мониторинг

6. Декларация за  конфликт на интереси

7. Таблица за административна проверка


Решение N 70/14.02.2019 г. на СОС за утвърждаване на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2019 г.

Приложение: Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2019 г.Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столичната община за 2019 г.

1. Решение No 5/17.01.2019 г. на СОС за отчет на Годишния план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2018 г.
Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столичната община за 2017 г.

1. Годишен отчет за 2017 г.

2. Решение No 17/25.01.2018 г. на СОС за утвърждаване на отчета за 2017 г.

 

 

 


Приключили програми и проекти

Заглавие Дата на публикуване
Отчет на Програмата за физическото възпитание и спорта 06.02.2019
Програма за развитие на детско-юношеския спорт 2018 г. 02.02.2019
Програма за ремонт на спортна инфраструктура - 2018 г. 17.01.2019
Научно-практическа конференция: "Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции" 26.07.2018
„Искам да бъда добър, искам да бъда полезен, искам да бъда личност!“ 23.04.2018
Номинации на ученици от 1. до 12. клас, завоювали призови места в спорта през 2017 година 13.02.2018
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2017 г. 25.01.2018
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2018 г. 25.01.2018
Програма за опазване на живота и здравето на децата като участници в пътното движение 27.04.2017
Съвет по безопасност на движението на децата в София – конкурсна процедура за набиране на проектни предложения 28.03.2017