Назад

Азбучник на спортната слава

Възможност да положат подпис в Азбучника на спортната слава имат всички ученици, носители на двукратна стипендия за високи постижения в областта на спорта, които не са присъствали на празника, организиран от дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, в Националния стадион „Васил Левски“ на 17 май 2019 г., Ден на българския спорт.

Каним Ви в сградата на Столичната община на ул. "Оборище" № 44, ет. 1, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, всеки ден от 10:00 до 12:00 ч.

Телeфон за връзка: (02) 981 06 51, Надежда Герова.

 


Приключили програми и проекти

Заглавие Дата на публикуване
Отчет на Програмата за физическото възпитание и спорта 06.02.2019
Програма за развитие на детско-юношеския спорт 2018 г. 02.02.2019
Програма за ремонт на спортна инфраструктура - 2018 г. 17.01.2019
Научно-практическа конференция: "Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции" 26.07.2018
„Искам да бъда добър, искам да бъда полезен, искам да бъда личност!“ 23.04.2018
Номинации на ученици от 1. до 12. клас, завоювали призови места в спорта през 2017 година 13.02.2018
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2017 г. 25.01.2018
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2018 г. 25.01.2018
Програма за опазване на живота и здравето на децата като участници в пътното движение 27.04.2017
Съвет по безопасност на движението на децата в София – конкурсна процедура за набиране на проектни предложения 28.03.2017