Назад

Разделно събиране на излезли от употреба гуми

 

Разделно събиране на излезли от употреба гуми

 

Къде да изхвърлим разделно излезли от употреба гуми (ИУГ)?

Столичната община има сключен договор с организацията по оползотворяване на ИУГ „Норд Гуми” ЕАД за осигуряване на три площадки за предаване на гуми от страна на гражданите.

Приемането на старите гуми се извършва само от граждани (на генерирани от тях 8 броя гуми годишно и не повече от 4 гуми наведнъж) при условия, определени от обектите и площадките, които се намират на следните адреси:

 

Площадка – адрес Контакт
Гр. София, бул. "Илиянци" № 6 0879 222 864
Гр. София, жп гара София-Север 0879 222 851
Гр. София, район "Банкя", ул. "Райко Даскалов" № 51 0893 300 409

 

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ СА ДЛЪЖНИ ДА ГИ ПРЕДАВАТ САМО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПЛОЩАДКИ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ ИЛИ НА МЕСТАТА ЗА СМЯНА И ПРОДАЖБА НА ГУМИ.

Търговските обекти (автосервизи и пунктове за смяна на излезли от употреба гуми) са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните гуми.

За предаването на ИУГ крайните потребители не дължат заплащане.

Лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. мобилните сервизи за гуми, са длъжни:

1. да осигурят възможност за приемане на гумите от крайните потребители в местата на продажба и смяна на гумите;

2. да поставят на видно място в търговските обекти табели, които съдържат информация за възможностите и начина за обратно приемане на използвани гуми в търговския обект.