Назад

Реконструкция по топлопреносната мрежа от „Топлофикация София” ЕАД в централна градска част в периода 23.07. - 15.09.2020 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че за изпълнение на реконструкция по топлопреносната мрежа в централна градска част в периода от 23 юли до 15 септември 2020 г. ще бъде спряна топлата вода към следните сгради:

 • ул. „Аксаков” №  9, 10, 11, 11А, 12, 14, 16, 17, 18, 18-2, 21, 22, 24А, 24Б, 28, 29, 30, 30А, 31, 46, 48А – В, 50, 52;
 • пл. ”Народно събрание” № 2, 3, 4, 9, 12;
 • бул. ”Цар Освободител” № 12, 16;
 • ул. ”6-ти септември” № 1, 2, 3, 5, 6А – Б, 7, 7А, 9, 9Б, 13А – Б, 19;
 • ул. ”Хаджи Димитър” № 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13А – В, 14, 15, 17А, 17Б, 19А, 19Б;
 • ул. "Цар Иван Шишман" № 1, 2, 3, 3А, 5А – Б, 4, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 30, 31, 33А – Б, 35, 41;
 • ул. ”Славянска” № 5А, 7А – Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 18А, 20, 22, 24, 25, 29А, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38А – Б, 40, 42;
 • ул. ”Добруджа” № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8А – Б, 11, 15;
 • ул. ”Иван Вазов” № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19А – Б, 21А – Б, 23, 23Б, 25, 27, 29А – Б, 34, 36, 38, 40А – Б, 42;
 • ул. ”Ген. Гурко”  № 37, 38А – Б, 40, 42А – Б, 45, 47, 49А – Б, 51;
 • ул. ”Г. С. Раковски” № 123, 123-1, 125, 127;
 • бул. ”Васил Левски”  № 51, 59, 61, 63 – 65, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93А – Б;
 • ул. ”Юрий Венелин” № 1, 2, 3, 4, 5, 8 – 10, 7, 9, 11, 16А – Б, 18 – 20;
 • ул. „Ген. Паренсов” № 2А – 2Б, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 27А – Б, 29, 31;
 • ул. ”Граф Игнатиев” № 25, 29, 35А, 35Б, 37, 39А – Б, 41, 41А;
 • ул. ”Мальовица” № 2 – 4, 3А – Б, 5, 6;
 • ул. ”Ф. Достоевски” № 2 – 4, 6.

В централна градска част топлопреносната мрежа е положена в средата на миналия век и частично е реконструирана през 80-те години. Компрометираните топлопроводи и повишената аварийност в района налагат подмяната на остарелите тръби с нови, отговарящи на всички съвременни изисквания за енергоефективност.

“Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство и разчита на разбиране от тяхна страна, тъй като ремонтите са от изключителна важност за подобряване показателите на предлаганата от дружеството услуга.

Повече подробности клиентите могат да получат от сайта на дружеството – www.toplo.bg и  Фейсбук  www.facebook.com/www.toplo.bg, както и на информационния телефон в Кол центъра на компанията – 0 700 11 111. Напомняме, че за времето на ремонтите на клиентите няма да бъдат начислявани сметки за топла вода и това ще бъде отразено на отделен ред в месечните съобщения. 
 

КАЛЕНДАР за тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО       

 

АРХИВ по тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО