Организация на движението във връзка с провеждане на футболна среща на 27.04.2024 г.

От 08:00 часа до приключване на футболната среща на 27.04.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на МВР на паркинга на пл. „Кн. Александър I“ – 80 (осемдесет) паркоместа. Столичната дирекция на вътрешните работи осигурява охрана на събитието, постове за контрол и регулиране на движението.

25.04.2024