Промяна в движението във връзка с обявяване на 2 май 2024 г. за неучебен ден

Автобусни линии №№ У1, У2, 7, 58, 68, 75, Х9, Х10, 802, 803 и 294 ще преустановят експлоатация.

25.04.2024