"Пропускане към ""Съдържание"""

Дата на откриване: 27.04.2020

Дата на приключване: 27.05.2020

Форма: Писмена консултация


Дата на откриване: 21.11.2019

Дата на приключване: 21.12.2019

Форма: Писмена консултация


Дата на откриване: 03.07.2019

Дата на приключване: 11.08.2019

Форма: Писмена консултация


Дата на откриване: 01.07.2019

Дата на приключване: 15.07.2019

Форма: Обществено обсъждане