"Пропускане към ""Съдържание"""

Дата на откриване: 01.07.2019

Дата на приключване: 15.07.2019

Форма: Обществено обсъждане


Дата на откриване: 19.11.2018

Дата на приключване: 19.12.2018

Форма: Писмена консултация


Дата на откриване: 13.11.2017

Дата на приключване: 13.12.2017

Форма: Писмена консултация


Дата на откриване: 11.10.2017

Дата на приключване: 11.11.2017

Форма: Обществено обсъждане