Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична община

Публикувано на 11.08.2017 г.

Вносител: Йоана Христова - заместник-кмет на направление „Зелена система, екология и земеползване“.

Доклад и проект за решение


Проект за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на общинско предприятие (ОП) "Екоравновесие"

Публикувано на 19.01.2017 г.

Вносител: Йоана Христова - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурсите

Публикувано на: 22.06.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от инж. Петър Трайков, e-mail: ptraykov@sofia.bg, тел.: 02/9377 403 и Теодора Полимерова, e-mail: t_polimerova@sofia.bg, тел.: 02/904 1362

Вносител: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столична община по направление "Зелена система, екология и земеползване"

Доклад и проект за решение


Проект на Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2015 - 2020 г.

Публикувано на: 17.06.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Емилия Стамболова, e-mail: estambolova@sofia.bg, тел.: 02/9377 384

Вносител: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община

Публикувано на 30.04.2015 г.

Вносител: Лорита Радева - председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори и член на Постоянната комисия по устройство на територията към Столичен общински съвет и Альоша Даков - заместник-председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори и член на постоянната комисия за децата, младежта , спорта и туризма и Мария Бояджийска - зам.-кмет Направление "Зелена система, екология и земеопазване"
 
Доклад и проект за решение


Проект за изменение на Правилника за организацията на дейността на общинското предприятие „Екоравновесие”

Публикувано на: 04.07.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от инж. Антонела Банкова, e-mail: a.bankova@sofia.bg, тел.: 02/9377277

Вносител: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столична община по направление "Зелена система, екология и земеползване"

Доклад и проект за решение