ПРОГНОЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВАТА НА ФПЧ10 ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ДВА ДНИ
 

Прогноза за нивата на фини прахови частици за 21.05.2018 г. (понеделник) и 22.05.2018 г. (вторник).

Прогнозните данни за нива на ФПЧ10 се изчисляват от система, разработена от екип на БАН, по поръчка на Столична община и представят прогноза за средноденонощните стойности.