Проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община

Публикувано на: 30.04.2015 г.

Вносители: Лорита Радева - председател на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори, Альоша Даков - заместник-председател на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори, Мария Бояджийска -заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект на решение, Проект на Наредбата


Проект за изменение на Правилника за организацията на дейността на общинското предприятие „Екоравновесие”

Публикувано на: 04.07.2014 г.

Вносител: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение 


Проект за изменение на Наредба за общинската собственост в глава пета – Управление и разпореждане с общински гори и земеделски земи, Раздел II – Управление на горите и земите от Общинския горски фонд

Публикувано на 07.11.2012 г.

Вносител: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столична община

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Теодоси Димитров, e-mail: theodossi.b.d@abv.bg

Доклад и проект за решение


Проект за изменение на Наредбата за общинската собственост в Глава V "Управление и разпореждане с общински гори и земеделски гори", Раздел II "Управление на горите и земите от Общинския горски фонд"

Публикувано на: 26.10.2012 г.

Вносител: Мария Бояджийска - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение


Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП "Паркове и градски градини"

Публикувано на: 12.07.2012 г.

Вносители: Мария Бояджийска и Дончо Барбалов, заместник-кметове на Столична община

Доклад, Проект за решение


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци (кучета и котки) на територията на СО

Публикувано на: 12.07.2012 г.

Вносители: Жельо Бойчев, Милка Христова, Калоян Паргов, Румен Георгиев, Георги Кадиев, Альоша Даков, Анна Байчева, Борислав Борисов, Борис Цветков, Росен Малинов, Иван Мечков, Георги Свиленски, Владимир Данев, Орлин Ваташки и Панайот Бончев - общински съветници

Доклад, Проект за решение