Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична община

Публикувано на 11.08.2017 г.

Вносител: Йоана Христова - заместник-кмет на направление „Зелена система, екология и земеползване“.

Доклад и проект за решение


Проект за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на общинско предприятие (ОП) "Екоравновесие"

Публикувано на 19.01.2017 г.

Вносител: Йоана Христова - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Доклад относно проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община

Публикувано на 30.04.2015 г.

Вносител: Лорита Радева - председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори и член на Постоянната комисия по устройство на територията към Столичен общински съвет и Альоша Даков - заместник-председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори и член на постоянната комисия за децата, младежта , спорта и туризма и Мария Бояджийска - зам.-кмет Направление "Зелена система, екология и земеопазване"
 
Доклад и проект за решение