Неправителствени организации
Информация за дейности и събития, организирани от Неправителствени организации ...

Центрове за временно настаняване
Център за временно настаняване на бездомни хора, Център за временно настаняване „Св. София” и „Св. Димитър” ...

Кризисни центрове
Център за кризисно настаняване на бездомни хора, Кризисен център за деца, пострадали от насилие ...

Дневни центрове
Столичен общински дневен център за социална интеграция на инвалиди, Дневен център за лица с ментални увреждания „Света Марина” ...

Центрове за социална рехабилитация и интеграция
Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, Център за социална рехабилитация и интеграция "Благовещение" ...

Центрове за обществена подкрепа
Център за обществена подкрепа „Света София”, Център за обществена подкрепа "Бъдеще" ...