ПРЕХОДНИ ЖИЛИЩА

 

Преходно жилище "Делфини"

14.11.2016

Преходно жилище "Неофит Рилски"

14.11.2016

Преходно жилище "Захари Стоянов"

14.11.2016