Столичната община съобщава за 10 броя издадени заповеди на кмета на СО за отчуждаване на части от поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Ул. “Овчаренски водопад“ в участъка от о.т.29-а на ул. “Маричини езера“ през о.т.14 – о.т.14-а – о.т.13-б – о.т.13-а до 13-б и ул. „Проф. Стоян Киркович“ от о.т.11-б до 11-а на ул. “Андрей Ляпчев“, р-н "Студентски"


На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столична обявява 10 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на части от поземлени имоти във връзка с реализацията на  обект:  „Ул. „Овчаренски водопад“ в участъка от о.т.29-а на ул. „Маричини езера“ през о.т.14 – о.т.14-а – о.т.13-б – о.т.13-а до 13-б и ул. „Проф. Стоян Киркович“ от о.т.11-б до 11-а на ул. „Андрей Ляпчев“, р-н „Студентски“.

 

29.09.2022