Столична община – 57 броя заповеди на кмета за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: “Изграждане на бул. "Тодор Каблешков" в участъка от ул. "Луи Айер" до ул. "Емилиян Станев" – поетапно" , район "Триадица"На основание на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 57 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти по реда на Глава III от ЗОС във връзка с реализацията на обект: “Изграждане на бул. "Тодор Каблешков" в участъка от ул. "Луи Айер" до ул. "Емилиян Станев" – поетапно", район "Триадица".


Заповед № СОА21-РД40-8/12.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-9/12.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-10/12.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-11/12.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-12/12.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-13/12.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-14/12.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-15/12.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-16/12.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-17/12.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-18/12.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-19/12.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-20/12.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-21/12.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-22/12.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-23/12.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-24/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-25/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-26/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-27/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-28/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-29/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-30/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-31/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-32/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-33/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-34/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-35/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-36/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-37/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-38/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-39/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-40/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-41/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-42/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-43/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-44/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-45/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-46/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-47/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-48/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-49/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-50/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-51/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-52/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-53/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-54/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-55/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-56/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-57/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-58/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-59/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-60/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-61/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-62/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-63/13.02.2021 г. на кмета на СО

Заповед № СОА21-РД40-64/13.02.2021 г. на кмета на СО

 

 

 

 

02.03.2021